Rėčiūnų kaimo senosios kapinės

Rėčiūnų k., Vištyčio sen. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,20 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre neįregistruotos. Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Vištyčio seniūnija.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai
2.    Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registras. Prieiga internete https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.51A0A59E4CCD/
3.    Rėčiūnų k. senosios kapinės. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas (2012). Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/2012-m

 • Aprašymas:

  Rėčiūnų k. senosios kapinės.

  Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/66636593-5283-433D-926E-2D304E303279

 • Aprašymas:

  Du antkapiai kapinėse.

  Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/66636593-5283-433D-926E-2D304E303279

 • Aprašymas:

  Kapinių teritorija.

  Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/66636593-5283-433D-926E-2D304E303279