Rugiagėlių k. trečiosios senosios kapinės

Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Keturvalakių seniūnija. Kapinės yra prie pat kelio Patilčiai - Bartninkai. Kapinėse likę keli betoniniai stulpeliai, prie kurių buvo tvirtinta viela.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registras. Prieiga internete https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.51A0A59E4CCD/

  • Aprašymas:

    Kapinių teritorija.

    Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/5391C499-B7CD-4BAA-B29D-050001FB32E8