Serdokų kaimo senosios civilinės kapinės

Serdokų k., Šeimenos sen. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,18 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre registruotos, unikalus kodas 23063. Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Šeimenos seniūnija. Neaptvertos. Išlikęs kapines juosiantis pylimas (sulėkštėjęs). Stovi naujas medinis geltonai dažytas kryžius. Senų antkapinių statinių nėra, kapų kauburiai sulėkštėję. Auga aukšta žolė, medžiai, alyvų krūmai, virtę brūzgynais. Palaidoti Serdokų k. gyventojai.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai
2.    Serdokų k. senosios kapinės. Prieiga internete http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/4e759583-c0ed-457f-8d16-6c7e7d8a8051
3.    Serdokų k. senosios kapinės. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas. (2012) Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file4184.pdf
4.    Serdokų k. senosios kapinės. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas. (2015) Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file6770.pdf

  • Aprašymas:

    Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/4e759583-c0ed-457f-8d16-6c7e7d8a8051

  • Aprašymas:

    Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/4e759583-c0ed-457f-8d16-6c7e7d8a8051

  • Aprašymas:

    Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/4e759583-c0ed-457f-8d16-6c7e7d8a8051