icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Stolaukio, Karalkrėslio k. senosios kapinės

Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Pajevonio seniūnija. Kapinės – ant aukšto pylimo, neaptvertos. Šiaurinė kapinių pusė – aukštas skardis, greičiausiai atsiradęs dėl kažkada įvykusios kalno erozijos (šlaito griūties). Šiuo metu skardis apaugęs medžiais, šviežios erozijos pėdsakų nepastebėta. Kapinės apaugę krūmais, bruzgynais, teritorijoje auga menkaverčių medžių. Pietinėje kapinių pusėje yra du dideli rieduliai. Visoje kapinių teritorijoje yra užžėlusių duobių. Antkapinių paminklų nerasta (rasta buvusio antkapinio paminklo nuoskala,. Aplinkui kapines yra ariami laukai.

Šaltiniai:
1.    Stolaukio, Karalkrėslio k. senosios kapinės. Prieiga internete http://www.aruodai.lt/paieska2/vaizdas.php?VId=16879
2.    Stolaukio, Karalkrėslio k. senosios kapinės vad. Kapinaitėmis. Prieiga internete http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/00965702-dac7-416e-bafd-01e5630b2378
3.    Stolaukio, Karalkrėslio k. senosios kapinės vad. Kapinaitėmis. Prieiga internete http://www.europeana.eu/portal/record/2020705/DR_16838.html

  • Aprašymas:

    Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/00965702-dac7-416e-bafd-01e5630b2378

  • Aprašymas:

    Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/00965702-dac7-416e-bafd-01e5630b2378

  • Aprašymas:

    Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/00965702-dac7-416e-bafd-01e5630b2378