icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Strazdinės kaimo senosios civilinės kapinės

Starzdinės k., Gražiškių sen. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,17 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos Kultūros vertybių registre įregistruotos, unikalus kodas 23998. Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Gražiškių seniūnija. Vakarinėje kapinių pusėje pastatytas kapines žymintis paminklinis akmuo. Kapinėse rasta antkapinių plokščių, kelių antkapinių paminklų likučių. Visi antkapiniai paminklai nuvirtę, užrašai neįskaitomi (1995 m., renkant medžiaga ruošiamai šios kultūros vertybės pagrindiniam dosjė buvo rastas paminklas su užrašu „Ana Užkurat, m 1915“, todėl tai gali buti vokiečių kapinės). Pagal sutiktų vietinių kaimo gyventojų pasakojimą, kapinės prieš daugeli metu buvo kasinėtos į kaimą atsikėlusio gyventi rusų tautybės asmens (šiuo metu jau mirusio). Aplink kapines – pievos.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai
2.    Strazdinės k. senosios kapinės. Prieiga internete http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/0470b6f8-6c5c-4dff-ae7e-b86fc9198a96

  • Aprašymas:

    Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/0470b6f8-6c5c-4dff-ae7e-b86fc9198a96

  • Aprašymas:

    Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/0470b6f8-6c5c-4dff-ae7e-b86fc9198a96

  • Aprašymas:

    Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/0470b6f8-6c5c-4dff-ae7e-b86fc9198a96