icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Stulgelių kaimo senosios civilinės kapinės

Stulgelių k., Kybartų sen. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,40 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre registruotos, unikalus kodas 22216. Kapines prižiūri Kybartų seniūnija. Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Valstybės sienos tarnybos Lieponos pasienio užkarda. Tai senosios vokiečių ir lietuvių (bendros) kapinės, dar vadinamos Slibinų kaimo kapinėmis (pagal ankstesnį kaimo pavadinimą), kurias prieš keletą metų sutvarkė ir toliau prižiūri Valstybės sienos tarnybos Lieponos pasienio užkarda. Kapinėse yra nemažai išlikusių antkapinių statinių. Kapinėse 2007 m. pasieniečių iniciatyva pastatytas didelis medinis kryžius (autorius – Povilas Jucius). Aplinkui – ariama žemė.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai
2.    Stulgelių k. senosios kapinės. Prieiga internete http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/d344305f-6a2d-4d4a-b572-56b68fd020fd
3.    Stulgelių k. senosios kapinės. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas (2011) Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file3574.pdf

 • Aprašymas:

  Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/d344305f-6a2d-4d4a-b572-56b68fd020fd

 • Aprašymas:

  Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/d344305f-6a2d-4d4a-b572-56b68fd020fd

 • Aprašymas:

  Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/d344305f-6a2d-4d4a-b572-56b68fd020fd

 • Aprašymas:

  Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/d344305f-6a2d-4d4a-b572-56b68fd020fd