icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Šakių kaimo senosios kapinės (Kapinaitės)

Sodžiaus g., Šakių k., Pajevonio sen. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,21 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre registruotos, unikalus kodas L465. Istorinės vertės kapines tvarko ir prižiūri Pajevonio seniūnija. Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapinėse rastas vienas antkapinis paminklas (sutrūkęs į 2 dalis). Teritorijoje stovi senas medinis kryžius kurio būklė bloga – mediena sutrešusi, kryžmoje buvusi koplytėlė ( ar kitas dekoratyvinis papuošimas) neišlikusi, kryžiaus apatinė dalis supuvusi, kryžius pavirtęs ant šono ir, jį pajudinus, linguoja. Kapinių teritorijos pakraščiuose yra keli didesni akmenys.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai
2.    Šakių k. senosios kapinės. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas (2011) Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file1582.pdf
3.    Šakių k. senosios kapinės. Prieiga internete http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/26175594-b0d7-4aed-9d34-9dedcd616994

  • Aprašymas:

    Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/26175594-b0d7-4aed-9d34-9dedcd616994

  • Aprašymas:

    Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/26175594-b0d7-4aed-9d34-9dedcd616994

  • Aprašymas:

    Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/26175594-b0d7-4aed-9d34-9dedcd616994