icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Šilsodžio kaimo senosios civilinės kapinės

Šilsodžio k., Gražiškių sen. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,15 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos Kultūros vertybių registre įregistruotos, unikalus kodas 23999. Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Gražiškių seniūnija. Kapinių pakraščiai apžėlę krūmais, teritorijoje auga medžių . Į kapinių vidų patekti galima tik iš rytinės bei pietinės pusių. Teritorijos viduje krūmų bruzgynai dar nespėję užželti. Rasta keletą antkapinių plokščių, vieną paminklinį akmenį kuriame įrašas vokiečių (?) kalba (užrašai neįskaitomi). Iš Š pusės, kapinių pakraštyje, pastatytas kapines žymintis paminklinis akmuo. Iš šiaurinės kapų pusės – lauko kelias, iš vakarinės pusės – pieva , iš pietinės ir rytinės pusių – arimai.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai
2.    Šilsodžio k. senosios kapinės. Prieiga internete http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/3bc21b1a-1bd0-48d2-a269-fc337cca8437

 • Aprašymas:

  Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/3bc21b1a-1bd0-48d2-a269-fc337cca8437

 • Aprašymas:

  Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/3bc21b1a-1bd0-48d2-a269-fc337cca8437

 • Aprašymas:

  Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/3bc21b1a-1bd0-48d2-a269-fc337cca8437

 • Aprašymas:

  Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/3bc21b1a-1bd0-48d2-a269-fc337cca8437