icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Švitrūnų kaimo senosios civilinės kapinės

Švitrūnų k., Virbalio sen. Kapinės neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,60 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre registruotos unikalus kodas 23069. Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Virbalio seniūnija. Kapinių teritorija – štačiašlaitė kalva, apaugusi medžiais (vyrauja ąžuolai). 2007 m. pastatytas kapines žymintis paminklinis akmuo.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai
2.    Švitrūnų, Unijos senosios kapinės. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas (2011) Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file4187.pdf

  • Aprašymas:

    Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/e07121f7-1bf2-4530-bbae-447154ccffba

  • Aprašymas:

    Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/e07121f7-1bf2-4530-bbae-447154ccffba