icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Vilkabalių kaimo senosios civilinės kapinės

Vilkabalių k., Bartninkų sen. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,14 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre registruotos, unikalus kodas 23066. Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Bartninkų seniūnija. Kapinės – tai stati kalva šalia vietinės reikšmės lauko kelio. Kalva apaugusi aukšta žole, viršuje auga alyvų krūmai, kuriuose stovi metalinis kryžius. Teritorijoje nėra antkapinių paminklų, visa teritorija – kupstuota pieva.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai
2.    Vilkabalių k. senosios kapinės. Prieiga internete http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/903e38f1-2f63-4844-9d57-40474a63a3f9
3.    Vilkabalių k. senosios kapinės. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas (2015) Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file6771.pdf

  • Aprašymas:

    Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/903e38f1-2f63-4844-9d57-40474a63a3f9

  • Aprašymas:

    Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/903e38f1-2f63-4844-9d57-40474a63a3f9

  • Aprašymas:

    Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/903e38f1-2f63-4844-9d57-40474a63a3f9