icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Virbalio miesto laukų kaimo žydų 2-osios senosios civilinės kapinės

Virbalio miesto laukų k., Virbalio sen. Kapinės neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,30 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre registruotos unikalus kodas 20681. Istorinė (memorialinė vieta). Kapines prižiūri Virbalio seniūnija. A. Miškinis teigia, kad Virbalio žydų kapinėse pradėti laidoti žydai nuo XVIII a. I pusės, nes šiose kapinėse buvo aptiktas paminklas su užrašu 1735 m. Taip pat manoma, kad šios kapinės yra dar senesnių žydų kapų vietoje. Kapinėse Virbalio miesto žydai buvo laidojami iki pat Antrojo pasaulinio karo. 1941 m. liepos - rugpjūčio mėnesiais nacistinės Vokietijos valdžios suorganizuotų egzekucijų metu, nespėję išvykti iš Virbalio, žydai buvo nužudyti. 2012 m. kovo mėn. Virbalio žydų senųjų kapinių apžiūros metu buvo nustatyta, kad tik nedidelė kapinių dalis yra aptverta tvora. Ne tik kapinių aptvertoje teritorijoje, bet ir neaptvertoje kapinių dalyje buvo rasta daug įvairių antkapinių paminklų: trys tūriniai namukai, įvairių formų, dydžių akmeniniai antkapiniai paminklai ir visai paprasti - paminklai su hebrajiškais įrašais. Taip pat aptiktas išlikęs vienintelis raudonų plytų buvusios kapinių tvoros stulpas ir kapinių buvusią ribą žyminti liepų eilė.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai
2.    Virbalio žydų senosios kapinės II. Prieiga internete http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/a7ebdd01-1911-47c3-8dba-cb762baccd79

 • Aprašymas:

  Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/a7ebdd01-1911-47c3-8dba-cb762baccd79

 • Aprašymas:

  Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/a7ebdd01-1911-47c3-8dba-cb762baccd79

 • Aprašymas:

  Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/a7ebdd01-1911-47c3-8dba-cb762baccd79

 • Aprašymas:

  Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/a7ebdd01-1911-47c3-8dba-cb762baccd79

 • Aprašymas:

  Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/a7ebdd01-1911-47c3-8dba-cb762baccd79

 • Aprašymas:

  Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/a7ebdd01-1911-47c3-8dba-cb762baccd79

 • Aprašymas:

  Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/a7ebdd01-1911-47c3-8dba-cb762baccd79