icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Paminklas kunigų seminarijai atminti Gižuose

2012 m. birželio mėn. iškilmingai atidengtas paminklinis akmuo, skirtas Gižuose veikusios kunigų seminarijos 90-mečiui paminėti. Gižuose seminarija veikė nuo 1922 iki 1930 metų. Kai Lenkija užgrobė Suvalkiją ir Seinuose seminariją teko uždaryti, ji buvo perkelta ir įsikūrė buvusio Gižų dvaro pastate. Čia savo kelią pradėjo nemažai žinomų dvasininkų. Šios idėjos iniciatorius Gižų seniūnas Romas Kučiauskas už paramą ir geranoriškumą padedant pastatyti paminklą padėkojo visiems miestelio gyventojams. Kadangi Gižus puošiantys kiti paminklai yra medžio drožiniai, pastarajam seniūnas užsimojo surasti galingą akmenį savo seniūnijos teritorijoje. Lauko riedulį padovanojo ir palankiausiu transportuoti žiemos laiku – žiemą – padėjo atvežti gretimo kaimo žmonės. Anot seniūno, žmonės norėjo šio paminklo, nes bene 80 proc. senosios kartos gižiečių yra lankę po seminarijos iškėlimo dvaro patalpose įkurdintą mokyklą, kol buvo pastatyta nauja. Žmonės mielai skyrė 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Sulaukta net netikėtumų: viena šeima padovanojo tris autentiškus akmenis iš nugriautos buvusios seminarijos pamatų. Jie dabar įmūryti į paminklo pamatus. Meistrai (UAB „Vito akmenys“) pagal nuotrauką idealiai atkūrė seminarijos (vėliau mokyklos) pastato fasadą. Ant pavaizduotos atverstos knygos lapų iškalti tilpo tik kelių iškilių dvasininkų, Gižuose profesoriavusių ar studijavusių klierikų pavardės: Vincentas Vizgirda, Jonas Naujokas, vyskupas Vincentas Borisevičius, Justinas Dabrila, vysk. Vincentas Brizgys, Pijus Brazauskas, Antanas Maceina. Iš Gižų seminarijos laikotarpio išlikę tik autentiški tilteliai buvusiame parke.

Skaityti daugiau
  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka