icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Koplytstulpis pirmajai bažnyčiai Gižuose atminti

2004 metais birželio 11 d. prie bažnyčios buvo pašventintas pirmosios bažnyčios Gižuose atsiradimą primenantis koplytstulpis. Jį pašventino Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Koplytstulpio meistras alvitietis R. Blažaitis. Jo pastatymo iniciatorius – Gižų seniūnas Romas Kučiauskas. Istorija liudija, kad XVIII amžiuje šioje vietovėje buvo nedaug bažnyčių, keliai buvo blogi, todėl Gižų seniūnijos žmonės turėdavo dažnai praleisti pamaldas, mirti be sakramentų. Tai matydamas ir katalikų vyresnybės prašomas seniūnas Chmara 1774 metais savo lėšomis Gižuose pastatė medinę bažnyčią. 1834 metais ji sudegė ir po kelių dešimtmečių buvo pastatyta dabartinė, mūrinė. Tai tos pirmosios bažnyčios atsiradimo sukakčiai ir tuometiniam seniūnui prisiminti tasai koplyststulpis iškilo.
Ant koplytstulpio įrašas „Pirmajai Gižų bažnyčiai atminti 1774 – 2004.“ Autoriai Raimundas Blažaitis ir Romas Kučiauskas. Iniciatorius ir fundatorius Romas Kučiauskas.

Šaltiniai:
1.    Gižai: praeitis ir šiandiena / sudarytoja Nijolė Vaitūnaitienė. - Marijampolė: Idėjų dirbtuvės, 2013. - 77, [5] p. : iliustr.. - Tiražas 500 egz.. - ISBN 978-609-8121-01-8 (įr.)
2.    Nenėnienė B. Maloniai sutiko savo ganytoją. 2004. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/06/25/kbend_01.html
3.    Vilkaviškio krašto kryžiai ir kryždirbiai/ sudarytoja Aušra Valuntaitė -Mickevičienė. - Vilkaviškis: Vilkaviškio krašto muziejus, 2007. – p. 34.

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Susijusios asmenybės