Vištyčio vėjo malūnas

Vištytyje ant Ilgojo kalno tebestovi iki šių dienų išlikęs vėjo malūnas, vienintelis Vilkaviškio rajone. Vištyčio vėjo malūnas stovi rytiniame Vištyčio miestelio pakraštyje, šiaurės rytinėje Vištyčio ežero pakrantėje. Tai kepurinis medinis malūnas su technologine įranga, nebeturi sparnų. Vienintelis Vilkaviškio rajono savivaldybėje. Malūnas pastatytas 1925 m. Jo savininkas buvo Jonas Kanapkis, todėl ir malūną vištytiečiai  dažnai vadina Kanapkio malūnu.. Iškilęs statinys seniai nebenaudojamas pagal paskirtį, dabar tėra kraštovaizdžio puošmena, primenanti senuosius krašto verslus. Kurį laiką malūne veikė nedidelis muziejus, tačiau vėliau malūno muziejus uždarytas, o eksponatai buvo išvežti į Vilkaviškio krašto muziejų. 2003 m. gruodžio 31 d. Vištyčio malūnas ir aliejinė buvo įrašyti į LR Nekilnojamų kultūros vertybių registrą. Malūno registracijos numeris yra 451, o aliejinės - 895. Janina Kanapkienė prisimena daug nutikimų.
Keli jos pasakojimai:Vieną kartą pamatėme, kad ateina didelis debesis, o stiprus vėjas niekaip nepagauna viršuje esančios vintrozės. Reikia skubiai lipti ant paties malūno viršaus. Elektros tada nebuvo, tai užsižibinę likterną išbėgome prie malūno. Mano uošvis ir vyras malūną "vaktavo" kaip savo akį. O aš labai bijojau lipti į viršų, tai jis mane vis prilaiko, ir abu užlipome. Abu sukibom laikyti, vėjas pagavo vintrozę, ėmė ūžti ir sukti malūno sparnai nepagautų vintrozės, tai pradėtų sukti į priešingą pusę. Jeigu sparnai pradėtų suktis atbulai, tai sudegintų malūną. Dėl to reikėdavo labai "vaktuoti". Vieną sykį abu vyrai buvo kalvėje, kai išgirdau, kad atūžia vėjas ir atgena didelį debesį. Pamačiau, kad sparnai pradėjo suktis atbulai. Užbėgusi ant kalno pradėjau " šaukti, kiek gerklė" leidžia. Gerai, kad vyrai išgirdę suspėjo laiku sugrįžti. Vieną sykį, kai dar malūnas buvo su sparnais, mudu su vyru sėdėjom kambary ir kalbėjomės. Ėjo turbūt 1956 metai. Staiga išgirdom, kad stipriai nugriaudėjo perkūnas ir žaibas trenkė tiesiai į malūno sparną. Vyras, pažiūrėjęs pro langą, pamatė, kad malūne dega šviesa. Pagalvojom, kad vagys. Prikėlėm uošvius ir nubėgom prie malūno. Atrakinę malūną pamatėm, kad jau liepsna eina iki paviršiaus. Tąsyk suspėjom užgesinti. Pasirodo, perkūnas trenkė tiesiai į malūną.
Daug kraupių istorijų mena senasis Vištyčio malūnas. Jam teko būti pačių žiauriausių to krašto žudynių liudytoju. Malūno savininkas Jonas Kanapkis iš savo malūno matė, kaip ant Ilgojo kalno sušaudė žmones.

Šaltiniai:
1.    Vištytis: monografija/ sudarytojai Vilius Kočiubaitis ir Žydronė Kolevinskienė. - Vilnius: Leidyba Tau, 2015. - 2 d.: iliustr.. - ISBN 978-609-95671-3-6
2.    Lietuvos vėjo malūnai. Prieiga internete http://www.malunai.lt/malunas.php?malunas_id=59
3.    Suvalkijos lygumos – nepažintos, nepramintos. 2014. Prieiga internet http://cr.etaplius.lt/suvalkijos-lygumos-nepazintos-nepramintos/
4.    Vištyčio vėjo malūnas. 2010. Prieiga internete http://vistytis.puslapiai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=799:-vityio-vjo-malnas&catid=1:latest-news&Itemid=93
5.    Vištyčio malūnas. Prieiga internete http://www.geocities.ws/kociubaitis/malun1.html

  • Šaltinis: http://vistytis.puslapiai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=799:-vityio-vjo-malnas&catid=1:latest-news&Itemid=93

  • Šaltinis: http://vistytis.puslapiai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=799:-vityio-vjo-malnas&catid=1:latest-news&Itemid=93

  • Šaltinis: http://vistytis.puslapiai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=799:-vityio-vjo-malnas&catid=1:latest-news&Itemid=93

  • Šaltinis: http://vistytis.puslapiai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1353:malnai-vitytyje&catid=1:latest-news

  • Šaltinis: http://s96.photobucket.com/user/vilkovist/media/2009_Sausis_Vistytis/malunas_306.jpg.html

  • Šaltinis: http://s96.photobucket.com/user/vilkovist/media/2009_Sausis_Vistytis/malunas_305.jpg.html

  • Šaltinis: http://s96.photobucket.com/user/vilkovist/media/2009_Sausis_Vistytis/Kanapkis_315.jpg.html