icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Paminklas Gulbiniškių kaime

Paminklas skirtas Antanui Baltūsiui-Žvejui, kuris buvo viena iškiliausių asmenybių Lietuvos partizanų kovos sąjūdyje. Jis buvo nepaprastai darbštus, gabus karo ir tiksliesiems mokslams, ryžtingas ir sumanus organizatorius. Tapęs apygardos vadu paskelbė, kad Laisvės kovotojų būriai turi būti karinė organizacija: jai privaloma kariška drausmė, paklusnumas ir pagarba vadams, Lietuvos kariuomenės uniforma. Jis nustatė pareigų ženklus, sutvarkė apygardos teritorinę-administracinę struktūrą, Lietuvos kariuomenės štabų pavyzdžiu sutvarkė raštvedybą, išleido nurodymus rinkti partizanų kūrybą, slėpti ir išsaugoti archyvus, reikalavo iš dalinių tikslių ataskaitų, organizavo kursus puskarininkių ir viršilų laipsniams gauti, parengė kasdienines partizanų elgesio taisykles, įsteigė Karo lauko teismą. Siekė, kad būtų sudaryta centrinė (vyriausioji) Lietuvos partizanų vadovybė. Gaila, bet daugelio planų A. Baltūsis nespėjo įgyvendinti. 1948 m. vasario 1 d., išdavus MGB agentei Tiesai, gimtajame Gulbiniškių kaime, Motiejaus Baltrušaičio sodyboje, Antanas Baltūsis-Žvejys ir du štabo apsaugos partizanai - Juozas Balsys-Dobilas ir Pranas Žaldaris-Šapalas buvo apsupti. Pasiūlymą pasiduoti atmetę ir nematydami kitos išeities jie nusišovė. A. Baltūsio-Žvejo nuopelnus įvertino jau Lietuvos partizanai. 1950 m. birželio 1 d. jis buvo apdovanotas visų laipsnių Laisvės Kovos Kryžiais (su kardais). 1997 m. gruodžio 17 d. A. Baltūsiui - Žvejui buvo pripažintas Kario savanorio statusas (po mirties), o 2002 m. spalio 31 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu jam suteiktas pulkininko laipsnis. Paminklas, šioje vietoje buvusios Motiejaus Baltrušaičio sodybą 1948 m. vasario 1 d. apsupus Vilkaviškio aps. skyriaus ir MGB kariuomenės operatyvinei karinei grupei, nusišovusių Tauro apygardos vado Antano Baltūsio–Žvejo, jo adjutanto Prano Žandario–Šapalo ir apygardos štabo apsaugos partizano Juozo Balsio–Dobilo atminimui. Aut. Jurgis Nevulis ir Algimantas Lelešius. Atidengtas 1997 m. lapkričio 3 d.

Skaityti daugiau
 • Aprašymas:

  Nuotrauka J. Vaitkaus, 2005 m.

  Šaltinis: http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Vilkaviskis_paminklai.htm

 • Aprašymas:

  Nuotrauka J. Vaitkaus, 2005 m.

  Šaltinis: http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Vilkaviskis_paminklai.htm

 • Aprašymas:

  Nuotrauka J. Vaitkaus, 2005 m.

  Šaltinis: http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Vilkaviskis_paminklai.htm