icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Petro Armino - Trupinėlio gimtinė

Poeto ir vertėjo gimtinė Degsniškių k., Keturvalakių sen. Buvusios sodybos vietoje pastatytas paminklinis akmuo.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros paveldo bei kalbos ir literatūros paveldo objektai. Prieiga internete http://www.nemunas.info/kalba/Vilkaviskis.htm

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka