Paežerių senoji mokykla

Paežerių k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav. Šioje mokykloje mokėsi daug žymių krašto literatų: V. Kudirka, A. Kriščiukaitis-Aišbė, broliai Rimšos: knygnešys Juozas, skulptorius Jurgis, dailininkas medalininkas Petras Rimša. Mokėsi Jonas Valaitis, Marijampolės realinės gimnazijos kūrėjas (1884-1984).

Šaltiniai:
1.    Sugrįžimas į Paežerių kaimo praeitį/ [sudarytoja Justina Kiverienė]. - Marijampolė: Piko valanda, 2013. - 66, [6] p. : iliustr., portr.
2.    Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros paveldo bei kalbos ir literatūros paveldo objektai. Prieiga internete http://www.nemunas.info/kalba/Vilkaviskis.htm

  • Šaltinis: https://www.google.lt/maps

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Aprašymas:

    Nuotrauka iš „Sugrįžimas į Paežerių kaimo praeitį“ / [sudarytoja Justina Kiverienė]. - Marijampolė: Piko valanda, 2013.