icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Ežerėlio ežeras prie Girėnų kaimo

Ežeras randasi Vilkaviškio rajone, Vištyčio seniūnijoje, šalia Girėnų kaimo, apie 8 km į šiaurę nuo Vištyčio. Plotas: 0,005 km², kranto linijos ilgis: 0,32 km.

Šaltiniai:
1.    Ežerėlis (Vilkaviškio r., Vištyčio sen., Girėnų km.). Prieiga internete http://www.wikiwand.com/lt/E%C5%BEer%C4%97lis_(Vilkavi%C5%A1kio_r.,_Vi%C5%A1ty%C4%8Dio_sen.,_Gir%C4%97n%C5%B3_km.)
2.    Ežerėlio ežeras. Prieiga internete http://adresai.vilnius21.lt/map.php?id=42031&c=87c8812aeeb170aa52177d2735ca7042&w=1