icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Grabausko (Piliakalnių) ežeras

Ežeras randasi Vilkaviškio rajone, Vištyčio seniūnijoje. Ežero plotas: 7 ha, kranto linijos ilgis: 1,1 km.

Šaltiniai:
1.    Grabauskas. Prieiga internete http://ezerai.vilnius21.lt/grabauskas-v7206.html
2.    Grabausko ežeras. Prieiga internete http://www.panoramio.com/user/2460619/tags/Grabausko%20e%C5%BEeras
3.    Grabausko ežeras. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Piliakalni%C5%B3_e%C5%BEeras
4.    Vandens telkiniai, kuriuose žiemos metu gali susidaryti deguonies trūkumas. Prieiga internete https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=TAR.FDF09A0FFBCA

  • Aprašymas:

    Rimvydo Čirbos nuotr.

    Šaltinis: http://www.panoramio.com/user/2460619/tags/Grabausko%20e%C5%BEeras