Mažųjų Kumečių ežeras

Ežeras randasi Vilkaviškio rajone. Ežero plotas: 10 ha, Kranto linijos ilgis: 2,0 km.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos ežerai. Prieiga internete http://www.neriam.lt/forum/viewthread.php?forum_id=51&thread_id=1161&pid=31933
2.    Mažųjų Kumečių ežeras. Prieiga internete http://ezerai.vilnius21.lt/mazujukumeciuez-v6689.html
3.    Vilkaviškio rajono ežerai. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%85ra%C5%A1as:Vilkavi%C5%A1kio_rajono_e%C5%BEerai