icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Morkiškių ežeras

Ežeras randasi Vilkaviškio rajone, Keturvalakių seniūnijoje. Ežero plotas 5 ha, kranto linijos ilgis: 0,9 km.

Šaltiniai:
1.    Morkiškių ežeras. Prieiga internete http://ezerai.vilnius21.lt/morkiskiuez-v6691.html
2.    Vilkaviškio rajono ežerai. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%85ra%C5%A1as:Vilkavi%C5%A1kio_rajono_e%C5%BEerai