icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Vyžainos upė

Iš Lenkijos pusės į Vištyčio ežerą savo vandenis plukdo vandeningiausia upė Vyžaina. Upė teka Vilkaviškio rajone, Vištyčio seniūnijoje. Tai didžiausias Vištyčio ežero intakas. Upės ilgis: 4 km. Vištyčio seniūnijoje, prie Pakalnių kaimo į Vyžainą įteka vienintelis intakas – Vizga (kairysis).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos upės (hidrografija ir nuotėkis): monografija /B.Gailiušis, J.Jablonskis, M.Kovalenkovienė. – Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2001. - 792 p.
2.    Vyžaina. Prieiga internete http://www.wikiwand.com/lt/Vy%C5%BEaina
3.    Vyžių takas. "Garnio vaikai". A. Kurtinaitis [4 dalis]. Prieiga internete http://vistytis.puslapiai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=392%3A-vyi-takas-qgarnio-vaikaiq-a-kurtinaitis-4-dalis&catid=1%3Alatest-news&Itemid=54

  • Aprašymas:

    Nuotrauka iš http://vistytis.puslapiai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=392%3A-vyi-takas-qgarnio-vaikaiq-a-kurtinaitis-4-dalis&catid=1%3Alatest-news&Itemid=54

  • Aprašymas:

    Nuotrauka iš http://vistytis.puslapiai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=392%3A-vyi-takas-qgarnio-vaikaiq-a-kurtinaitis-4-dalis&catid=1%3Alatest-news&Itemid=54

  • Aprašymas:

    Nuotrauka iš http://vistytis.puslapiai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=392%3A-vyi-takas-qgarnio-vaikaiq-a-kurtinaitis-4-dalis&catid=1%3Alatest-news&Itemid=54