Skulptūrinė kompozicija Alvito 500-osioms metinėms pažymėti

Skulptūrinė kompozicija Alvito 500-osioms metinėms pažymėti Liepų parke pastatyta 2006 metais ir pašventinta per garsiuosius šv.Onos atlaidus. Joje vaizduojama Šv.Ona. Ją įrėmina medžio plokštės kuriose garsių šio krašto žmonių, S.Nėries ir K.Bradūno, eilės. Autorius Raimundas Blažaitis.

Šaltiniai:
1.    Alvitas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Alvitas

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Susijusios asmenybės