Paminklas Keturvalakių krašto partizanams

Paminklas su įrašu „Tebus pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą. Vyskupas Mečislovas Reinys. Keturvalakių krašto partizanams žuvusiems už tėvynės laisvę dėkingi tautiečiai. 2005 07 06.“ Paminklas pastatytas Keturvalakiuose. Metalinio kryžiaus autorius Vytautas Lekešius. Paminklo plokštėse įrašyta per trisdešimt žuvusių Tauro apygardos partizanų pavardžių: Vincas Pučinskas-Robinzonas, Juozas Abraitis-Virdulys, Albinas Brokas-Ąžuolas, Vitalis Brokas-Rolandas, Bronius Bubnys-Patrimpas, Juozas Bubnys-Dagilis, Antanas Gicevičius-Vanagas, Janina Kaziliūtė-Saulutė, Stanislovas Kraptavičius-Artojas ir kt. Paminklo sumanytojas Alfonsas Jonas Pumeris, pastatymo iniciatorė - Dalija Agota Karkienė.
Dėkingumo nusipelnė paminklui akmenį parūpinęs Keturvalakių krašto žmogus L. Gvazdaitis, paminklą padaręs V. Špakauskas, didžiausią auką skyrę partizanai J. Tamašauskas, J. Juraitis, J. Mauruča, A. Sarpalius. Keturvalakiečio Kęstučio Melniko rūpesčiu prie paminklo buvo pasodintas ąžuoliukas.

Šaltiniai:
1.    Paminklas keturvalakiečiams primins laisvės kovotojus / Birutė Nenėnienė ; autorės nuotr. - Iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2005, liep. 9, p. 4.
2.    Vilkaviškio krašto kryžiai ir kryždirbiai/ [sudarytoja Aušra Valuntaitė-Mickevičienė; dailininkė Agnė Beinaravičiūtė]. - Vilkaviškis: Vilkaviškio krašto muziejus, 2007 (Vilnius: UAB "Logotipas"). - 142 p. : iliustr., p. 130
3.    Nenėnienė B. Paminklas primins laisvės kovotojus. 2005. Prieiga internete http://xxiamzius.lt/numeriai/2005/07/15/kbend_01.html
4.    Sajauskas, Stanislovas Vilkaviškio kraštas: iš praeities į dabartį/ Stanislovas Sajauskas. - Kaunas: Naujasis lankas, 2015. – p. 287.

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka