Kryžius Keturvalakių Švč. Marijos gimimo bažnyčios šventoriuje

Kryžius su įrašu „Motina Bažnyčios, melski už mus“. Pastatytas Keturvalakių Švč. Marijos gimimo bažnyčios šventoriuje apie 1997 m. Autorius Vytautas Jackūnas. Pastatymo iniciatorius – Keturvalakių parapijos klebonas Vincentas Bandza.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio krašto kryžiai ir kryždirbiai/ sudarytoja Aušra Valuntaitė-Mickevičienė. - Vilkaviškis: Vilkaviškio krašto muziejus, 2007. – p. 53.

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka