Kryžius Lietuvos krikščionybės ir nepriklausomybės jubiliejams paminėti

Kryžius su įrašu „550 metų Lietuvos Krikščionybės ir 20 metų Lietuvos Nepriklausomybės Jubiliejams paminėti L.K. Vyrų S-gos Keturvalakių skyrius.“ Kryžius pastatytas 1938 m.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio krašto kryžiai ir kryždirbiai/ [sudarytoja Aušra Valuntaitė-Mickevičienė; dailininkė Agnė Beinaravičiūtė]. - Vilkaviškis: Vilkaviškio krašto muziejus, 2007 (Vilnius: UAB "Logotipas"). - 142 p. : iliustr., p. 130

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka