Rimšų sodyba („Rimšynė“)

Skulptoriaus Petro Rimšos gimtoji sodyba, vadinama „Rimšyne“, mena senus laikus. Sodybinis sklypas iš vakarų pusės siekia Gižų-Pilviškių kelią, rytuose – Mardukų miškelį, už 300 metrų teka Rausvės upelis. Šioje sodyboje užaugo penki Rimšų vaikai. Juozas (1875-1970), knygnešys, mokėjęs knygrišio amatą, vėliau paveldėjęs tėvų ūkį, Petras (1881-1961), dailininkas, Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas, labiausiai išgarsėjęs savo sukurtomis skulptūromis „Vargo mokykla“, „Artojas“, dekoratyviniais medaliais, Uršulė Rimšaitė-Jurkšienė ir Jurgis. Tėvas buvo šviesus žmogus, leido vaikus mokytis, vėliau ragino išmokti kokio nors amato. Jis mirė 1899 m., ūkį užrašęs vyriausiajam sūnui Juozui. Nors tėviškę paveldėjo Juozas, tačiau ūkyje dirbo, jį modernizavo ir Jurgis. Juozas – labai energingas, greitos orientacijos, veiklus žmogus, Jurgis – ramaus būdo, nagingas, geras mechanikas, baigęs keramikos mokslus Mirgorode, Rusijoje. Abu broliai išplėtė ūkį, jį modernizavo, pasistatė pieninę, vandens malūną ant Rausvės upelio, didelius kluonus, į namą įsivedė vandentiekį. Pirmieji apylinkėse melioravo savo žemę, pradėjo auginti cukrinius runkelius. Laikė gerų veislių arklius, karves, veždavo juos į parodas ir ne kartą apdovanoti. Rimšų ūkis tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje pagarsėjo kaip pavyzdinis.
Sodybos statiniai sudaro jaukų uždarą kiemą su "smetoniška" gėlių klomba viduryje. Jau apie 50 metų čia veikia muziejus. Vartų stulpą, vietos tremtinių rūpesčiu, ženklina atminimo lentelė: šioje sodyboje 1945-46 metais veikė Lietuvos partizanų Tauro apygardos pogrindinė spaustuvė. Du drąsūs patriotai - senųjų sodybos šeimininkų sūnus Jurgis Rimša ir pas juos ūkvedžiu dirbęs Jonas Kulboka čia spausdino laikraštį "Laisvės žvalgas". Apie sodybą poetas Robertas Keturakis rašo: "Šviesi Menininko ir Žmogaus dvasia gyvena po šia padange, po medžių lajom, po stogu, įspėdama, kas yra laikina ir menka, o kas amžina, išdidu ir gražu".

Skaityti daugiau
  • Šaltinis: http://fotokudra.lt/img.php?img=207467

  • Šaltinis: http://fotokudra.lt/img.php?img=207467

  • Šaltinis: http://fotokudra.lt/img.php?img=207467