icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Ančlaukio kaimo senosios kapinės

Aukštaratės g., Ančlaukio k., Pajevonio sen. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,34 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre registruotos, unikalus kodas L894. Kapines prižiūri Pajevonio seniūnija Jevonio g. 62, Pajevonio k., Vilkaviškio r. sav.

Šaltiniai:
1.    Ančlaukio kaimo kapinės. Prieiga internete http://old.travel.lt/turizmas/selectObject.do?locId=78201
2.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai

  • Aprašymas:

    Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/EDC8267A-9173-42E6-9F60-08583F05014B

  • Aprašymas:

    Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/EDC8267A-9173-42E6-9F60-08583F05014B

  • Aprašymas:

    Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/EDC8267A-9173-42E6-9F60-08583F05014B