icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Deivoniškių kaimo senosios kapinės

Deivoniškių k., Gižų sen. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,015 ha.
Gižų val., Prancūzų km., maždaug 3 km atstumu nuo Gižų miestelio, girioje, kuri vadinama „Gižagirė“, yra prancūzų karių kapai. Kapai randasi ūkininko Bielskaus valdomam miško plote, tankiai žaliuojančių eglių pavėsyje. Nežinančiam yra gana sunku juos pastebėti, nes žymių mažai likę. Tik vienas, supuvęs medinis kryžius liudija, kad čia yra kapai. Patys kapai yra truputį aukštesnėje vietoje, miško pakraštyje. Kapų žymės yra šios: bendras kapų ilgis 10 metrų, plotis 8 m. Ant kapų yra užsilikę 14 didelių akmenų kurie maždaug iki pusės - guli žemėje. Pasakoja, kad čia yra palaidota 40 prancūzų karių, ir tiek buvę akmenų, bet kur kiti akmenys dingę - nežinoma. Akmens sudėti aplink visą kapų plotelį. Kapų žymių nėra. Seni žmonės pasakoja, kad tas kryžius pastatytas jau prieš 40 metų. Jį pastatė Gižų dvaro akanomas Dambravičius. (Tuomet Gižagirė priklausė Gižų dvarui). Kryžių pastačius žmonės per šeštines pradėjo rinktis giedoti. Tuomet kryžių pašventimo. Per 1863 m. sukilimą sukilėliai pakvietė kažin kokį Rubinską, kurį žmonės palaidojo ant prancūzų kapų. Kasant duobę, radę plaukų. Gižų dvaro savininkas Šabanevičius norėjo kapus aptverti, bet rusų valdžia neleido. Pasakoja, kad seniau Gižagirėje žmonės dažnai paklysdavo, ir kur eis, neis - vis ant prancūzų kapų ateina. Ir dabar žmonės per Šeštines renkasi ant kapų giedoti, ir kryžių papuošia gėlėmis ir vainikais.

Skaityti daugiau
  • Šaltinis: Mariaus Vilčiausko nuotr.

  • Šaltinis: Gabijos Stasiulevičiūtės nuotr.