icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Lauckaimio (Šūklelių) kaimo senosios civilinės kapinės

Lauckaimio k., Kybartų sen. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,03 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre registruotos, unikalus kodas 22224. Kapines prižiūri Basanavičiaus g. 54a, Kybartai, Vilkaviškio r. sav.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai