icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Vilkaviškio miesto vokiečių senosios civilinės kapinės

Kapų g., Vilkaviškis. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,75 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre neįregistruotos. Kapines prižiūri UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ Šiaurės g. 20, Vilkaviškis.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai

  • Aprašymas:

    Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/C21778C7-6FA0-4093-8020-005F00EEEF1F

  • Aprašymas:

    Nuotraukos iš http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/C21778C7-6FA0-4093-8020-005F00EEEF1F