icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Paminklas sušaudytiems partizanams

Paminklas šešiems sušaudytiems Lietuvos partizanams, pastatytas 1993 m. Paminklas skirtas A.Arlauskui, J.Žiūriui, A.Žaldariui, A.Bajoraičiui, V.Glinskui ir J.Šeferiui, kurių kūnai paminklo vietoje buvo išniekinti 1947 metais.

Šaltiniai:
1.    Zeikus, A. Išėjau aš už Tėviškės laisvę“. Nuotr. R.Eidukevičiaus. Dobilas. 1989. Rugs. 29 d., p. 1, 3.
2.    Gižai. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Gi%C5%BEai

  • Šaltinis: Nuotrauka Nijolės Vaitūnaitienės

  • Šaltinis: Nuotrauka Nijolės Vaitūnaitienės