Paminklas sušaudytiems partizanams

Paminklas šešiems sušaudytiems Lietuvos partizanams, pastatytas 1993 m. Paminklas skirtas A.Arlauskui, J.Žiūriui, A.Žaldariui, A.Bajoraičiui, V.Glinskui ir J.Šeferiui, kurių kūnai paminklo vietoje buvo išniekinti 1947 metais.

Šaltiniai:
1.    Zeikus, A. Išėjau aš už Tėviškės laisvę“. Nuotr. R.Eidukevičiaus. Dobilas. 1989. Rugs. 29 d., p. 1, 3.
2.    Gižai. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Gi%C5%BEai

  • Šaltinis: Nuotrauka Nijolės Vaitūnaitienės

  • Šaltinis: Nuotrauka Nijolės Vaitūnaitienės