icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Tiltas per Šeimeną kelyje 138 Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai 0,12 km.

Tiltas gelžbetoninis, dviejų tarpatramių, 16,05 m ilgio. Tilto važiuojamoji dalis - 10,2 m asfaltbetonis, atitvarai - gelžbetoniniai 0,32 m aukščio; du šalitilčiai po 1,5 m pločio; turėklai - metaliniai 1,2 m aukščio. Tilto ramtai monolitiniai masyvūs, tauras sieninio tipo. Tilto perdenginį sudaro penkios briaunuotos sijos su diafragmomis. Aukštupio pusėje tiltu nutiestos komunikacijos. 1933-iaisias laikraštis „Mūsų rytojus“ (Nr. 99) rašė: „Iki šių metų pavasario Vilkaviškio centre ant Šeimenos upės riogsojo senas, prastas, siauras ir silpnas medinis tiltas. Tačiau šią vasarą jo vietoje susisiekimo ministerija, pagal inž. Rozenbliumo projektą, pastatė naują, didelį ir platų tiltą, kuris neseniai buvo pabaigtas ir iškilmingai atidarytas. Šis tiltas perkrikštytas L.D.K. Gedimino vardu. Jis dabar puošia miestą ir visiems teikia didelį patogumą.“ 1939 m. išleistoje knygoje „Vilkaviškio miesto savivaldybė (1918–1938)“ rašoma, kad jis kaštavo apie 90 tūkstančių litų, buvo 16,5 m ilgio, 14 m pločio, 5,80 m aukščio, 13,60 m angos.
To laikotarpio miesto tvarkymo darbų pagyvėjimas siejamas su ketvirtojo dešimtmečio pradžioje išleistu nauju Vietos savivaldybių įstatymu. Reikšminga data Vilkaviškiui tapo 1931 m. gegužės 2-oji: vadovaujantis minėtu įstatymu.

Skaityti daugiau
  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Aprašymas:

    Tilto statyba 1930.

    Šaltinis: Nuotr. iš A.Jazbučio archyvo http://www.genealogy.lt/album/main.php?g2_itemId=28158