icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Kino teatras „Aušra“

Kino teatras „Aušra“ pradėjo veikti 1953 m. Apie 1980-uosius metus buvo uždarytas ir netrukus nugriautas. Jo vietoje stovi pašto pastatas.

Šaltiniai:
1.    Brazauskaitė, J. Vilkaviškio miesto kultūros paveldo ištekliai ir jų panauda turizmui. Magistro baigiamasis darbas. Kaunas, 2014. Prieiga internete http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2014~D_20140612_134234-87697/DS.005.0.01.ETD
2.    Euroregionas „Šešupė“, prieiga internete http://euro.sesupe.lt/index.php?id=839®ion=7

  • Šaltinis: Nuotrauka Stasio Danilevičiaus