icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Skausmo kalnelis negrįžusiems Vištyčio krašto tremtiniams atminti

Simbolinis kryžius pastatytas 1990 m. Kapas, kuriame supilta žemė, atvežta iš negrįžusių tremtinių tėviškių. Mažuosius kryžius pastatė Vištyčio apylinkės tremtiniai, kurių šeimų nariai negrįžo iš Sibiro.

Šaltiniai:
1.    Vištyčio progimnazijos mokiniai - Sibiro tremtiniai. 2009. Prieiga internete http://www.vistytis.puslapiai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=616:-vityio-progimnazijos-mokiniai-sibiro-tremtiniai

  • Šaltinis: Nuotrauka iš http://vistytis.puslapiai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1279%3Apagarbos-negrusiesiems-ugnels&catid=1%3Alatest-news&Itemid=47

  • Šaltinis: Nuotrauka iš http://www.vistytis.puslapiai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=616:-vityio-progimnazijos-mokiniai-sibiro-tremtiniai