icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Pagernavės dvaro sodyba

Šioje sodyboje vis dar išlikę tik dvarininko gyvenamojo namo griuvėsiai. Pastatas statytas iš raudonų plytų, tinkuotas. Stogas buvęs dvišlaitis, dengtas šiferiu (po juo skiedrinis stogas). Išlikę tik keletas sienų fragmentų, kurios buvo puoštos rustika. Dvaro sodybos teritorija neprižiūrima. Vertingų želdinių čia nebuvę.

Šaltiniai:
1.    Kupčinskienė, Laura. Vilkaviškio rajono dvarų sodybų paveldas: kultūrinė vertė ir panaudos galimybės. Magistro baigiamasis darbas. – Kaunas, 2013. Prieiga internete https://vb.vdu.lt/object/elaba:1987393/1987393.pdf

  • Aprašymas:

    Buv. Pagernevės dvarininko gyvenamojo namo griuvėsiai. 2012 10 20. Aut. f.

    Šaltinis: Kupčinskienė, Laura. Vilkaviškio rajono dvarų sodybų paveldas: kultūrinė vertė ir panaudos galimybės. Magistro baigiamasis darbas.

  • Aprašymas:

    Buv. Pagernevės dvarininko gyvenamojo namo griuvėsiai. 2012 10 20. Aut. f.

    Šaltinis: Kupčinskienė, Laura. Vilkaviškio rajono dvarų sodybų paveldas: kultūrinė vertė ir panaudos galimybės. Magistro baigiamasis darbas.