icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Draugelių ąžuolas

Ąžuolas Kupreliškių kaime Vilkaviškio rajone, Pilviškių seniūnijoje. Priklauso Šunskų girininkijai. 2013 m. paskelbtas saugomu botaniniu gamtos paveldo objektu.

Šaltiniai:
1.    Mašalaitis, B. Išskirtiniai Sūduvos krašto medžiai. 2019. Prieiga internete https://suduvosgidas.lt/isskirtiniai-suduvos-krasto-medziai/
2.    Rajono padangė. 2013. Prieiga internete http://www.santaka.info
3.    VĮ Marijampolės miškų urėdija. Gamtosauginių priemonių planas. 2014. Prieiga internete https://www.vivmu.lt

  • Šaltinis: Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka