icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas
„Amerikono namas“ - vienas žymiausių Gižų statinių - iki šių dienų išlikęs amerikono Rimavičiaus namas.
Šiose nuotraukose parodytoje galerijoje buvo sandėliuojamos muitinės konfiskuotos prekės, tačiau pirminė paskirtis galėjo būti ir kitokia.
Versnupių (Dailučių) buv. dvaro sodybos fragmentai – plytų stiliaus ūkinis pastatas ir gyvenamasis namas.
Šioje sodyboje vis dar išlikę tik dvarininko gyvenamojo namo griuvėsiai. Pastatas statytas iš raudonų plytų, tinkuotas. Stogas buvęs dvišlaitis, dengtas šiferiu (po juo skiedrinis stogas).
Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrajame plane 2008 metais Mierčių dvaras dar minimas kaip esantis kultūros vertybių sąraše.
Jos ieškoti reikia rytinėje kelio Pajevonys - Vištytis pusėje, pamiškėje. Tuomet važiuoti rodyklės „Pajevonio girininkija 3 km) kryptimi. Už kilometro sukti dešinėn (kelias tiesiai veda į Skardupius) ir važiuoti iki galo.
Arklidės stačiakampio plano, vieno aukšto, akmens ir raudonų plytų mūro. Stogas dvišlaitis (su dvejomis išsikišusiomis palėpės durimis), dengtas šiferiu.
Dirvonų buvusi dvaro sodyba neįtraukta į jokius kultūros vertybių sąrašus. Sodyboje iki šių dienų išliko tik vienas dvaro laikus menantis statinys.
Paminklas atidengtas 2018 m. rugsėjo 30 d. Paminklą sudaro akmeninė lenta ir medinė dalis. Medinės dalies autorius Raimundas Blažaitis (gyv. Maldėnų km.).
Paminklinis koplytstulpis su įrašu „Kuo gi aš Viešpačiui atsidėkosiu už visa gera ką man padarė.
Ant kryžiaus įrašas „1990 m.“ Autorius Antanas Kubilius.
Autorius nežinomas. XIX a. pradžia. Geležis. H apie 150.
Stogastulpis dr. Jono Basanavičiaus tėviškėje Ožkabaliuose. 1975 m., pastatytas pagal architekto V. Gabriūno projektą.
Ant koplytstulpio įrašas „DROBĖ 1991 11 23“, pastatytas Ožkabaliuose  dr. Jono Basanavičiaus tėviškėje. Autorius Saulius Lampickas.
Pastatytas 1942 m. Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios šventoriuje. Autorius Jonas Paliokas.
1991 m. birželio 13 d. Vilkaviškio geležinkelio stotyje iškilo kryžius - kančios ir vilties simbolis.
1941 06 22 bolševikų žiauriai nužudytiems kunigams: Vaclovui Balsiui, Jonui Petrikui ir Justinui Dabrilai Budavonės miške.
Akmeninis paminklas su įrašu „Stalinizmo aukoms atminti. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Vilkaviškio skyrius.
Koplystulpis su įrašu „Vilkaviškio krašto knygnešiams atminti.
Simbolinis kryžius pastatytas 1990 m. Kapas, kuriame supilta žemė, atvežta iš negrįžusių tremtinių tėviškių.
Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba