icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas
Skulptoriaus Petro Rimšos gimtoji sodyba, vadinama „Rimšyne“, mena senus laikus.
Svirnas įtraukas į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą. Statytas 1848 metais, priklausė klebonijai.
Kryžius su įrašu „550 metų Lietuvos Krikščionybės ir 20 metų Lietuvos Nepriklausomybės Jubiliejams paminėti L.K. Vyrų S-gos Keturvalakių skyrius.“
Ant medinės skulptūros, papuoštos Keturvalakių herbu, po rūpintojėliu išraižytas užrašas „Keturvalakiai 1613-2013“. Skulptūros autorius R.Blažaitis.
Pastatytas 2016 m. rugsėjo 11 d. Keturvalakių seniūno Gintauto Urbšio iniciatyva, palaikant visai kaimo bendruomenei. Kryžius kaimo centre – sena keturvalakiečių svajonė.
Kryžius su įrašu „Motina Bažnyčios, melski už mus“. Pastatytas Keturvalakių Švč. Marijos gimimo bažnyčios šventoriuje apie 1997 m. Autorius Vytautas Jackūnas.
Paminklas su įrašu „Tebus pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą. Vyskupas Mečislovas Reinys. Keturvalakių krašto partizanams žuvusiems už tėvynės laisvę dėkingi tautiečiai.
Skulptūrinė kompozicija Alvito 500-osioms metinėms pažymėti Liepų parke pastatyta 2006 metais ir pašventinta per garsiuosius šv.Onos atlaidus. Joje vaizduojama Šv.Ona.
Koplytstulpis žmonių kančioms atminti 2011 m. Alvite iškilo Klebono Vyt. Kajoko iniciatyva. Autorius Raimundas Blažaitis.
Skulptūra Salomėjai Nėriai Lietuvos tūkstantmečio parke Alvite pastatyta 2014 metais. Šią skulptūrą Alvitas gavo dovanų.
Poeto Kazio Bradūno tėviškę Kiršuose šiuo metu žymi skulptūrinė kompozicija su simboliniais vartais. Ją garbaus kraštiečio atminimui 2014 m. sukūrė tautodailininkas Raimundas Blažaitis.
Upė teka Vilkaviškio rajone. Įteka į Žvirgždę. Intako eilė: 3. Įtekėjimo krantas: kairysis.
Ežeras randasi Vilkaviškio rajone, Pilviškių seniūnijoje. Ežero plotas: 3,4 ha, kranto linijos ilgis: 0,8 km.
Iš Lenkijos pusės į Vištyčio ežerą savo vandenis plukdo vandeningiausia upė Vyžaina. Upė teka Vilkaviškio rajone, Vištyčio seniūnijoje.
Upė teka pietvakarių Lietuvoje; dešinysis Šešupės intakas. Prasideda Kauno rajone, Kazlų Rūdos miškuose, 5 km į šiaurės vakarus nuo Ežerėlio.
Upė teka Vilkaviškio rajone. Įteka į Juodupę. Intako eilė: 3. Įtekėjimo krantas kairysis.
Ežeras randasi Vilkaviškio rajone, Vištyčio seniūnijoje, apie 6 km į pietryčius nuo Vištyčio, prie rytinio Pavištyčio kaimo pakraščio. Apskritimo formos.
Ežerėlis randasi Vilkaviškio rajone, Šeimenos seniūnijoje. Ežero plotas: 3,2 ha, kranto linijos ilgis: 0,8 km.
Ežeras randasi Vilkaviškio rajone, Šeimenos seniūnijoje. Ežero plotas: 6 ha, kranto linijos ilgis: 1,2 km.
Ežeras randasi Vilkaviškio rajone, Bartninkų seniūnijoje. Ežero plotas: 5, 0 ha, , kranto linijos ilgis: 0,9 km.
Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba