icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas
Vytauto-Didžiojo paminklas Pajevonyje pastatytas 1935 m. 500-osioms Vytauto Didžiojo mirties metinėms.
Vištytis, Vilkaviškio r. sav. Sakoma, kad Vištytis - pasaulio kryžkelė ir knygnešių kraštas. Miestelio centre 1990 m. rudenį pastatytas stogastulpis, kurio rodyklės tarsi rankos nurodo kryptis ir atstumus į kaimynines valstybes.
Vištytyje ant Ilgojo kalno tebestovi iki šių dienų išlikęs vėjo malūnas, vienintelis Vilkaviškio rajone. Vištyčio vėjo malūnas stovi rytiniame Vištyčio miestelio pakraštyje, šiaurės rytinėje Vištyčio ežero pakrantėje.
Vištytis, Vilkaviškio r. sav. Vištyčio parapijos klebonas Kazimieras Montvila Trijų kelių (Kalvarijos, Pavištyčio ir Vištyčio) kryžkelėje pastatė Švč. Mergelės Marijos statulą.
Pavištytis, Vilkaviškio r. sav. 1993 metais lapkričio mėnesį pačiame Pavištyčio gyvenvietės centre ant pakilios kalvelės buvo atidengtas naujai rekonstruotas paminklas kovotojams už Lietuvos laisvę.
Miestelio pradžioje vištytiečiai pastatė paminklą Vištyčiui, primindami miestelio įkūrimą 1570- uosius metus.
Vištytis, Vilkaviškio r. sav. Buvusio Vištyčio parapijos kunigo klebono Kazimiero Montvilos dėka dar 1988 m. Vištyčio miestelyje buvo atstatytas Nepriklausomybės paminklas.
Vilkaviškio miesto herbo suteikimo 300 metų jubiliejui atminti pastatytas 1997 m. liepos mėn. Jubiliejaus šventės renginius tada, 1997-aisias, pradėjo Vilkaviškio kultūros rūmuose surengtas Savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo ir prancūzų delegacija, atvykusi iš Grand Couronne miesto.
2012 - 2013 m. buvo vykdomas projektas „Vilkas + kiškis = Vilkaviškis“, kurio metu buvo sukurtas ir modernistinis kiškis.
Netoli Vilkaviškio rajono savivaldybės 2011 m. spalio 8 d. pastatyta geležinė vilko skulptūra – miesto įkūrimo legendos simbolis. Skulptūros autorius – Renaldas Darius Dulinskas.
Paminklas pastatytas centrinėje Vilkaviškio aikštėje 1996 m. Skulptorius – Antanas Žukauskas, architektas – Vytautas Balčiūnas ir V. Kudirkos paminklas.
Kaimas minimas jau XVII a., faktiškai išnykęs XXa. pabaigoje. Prisiminimuose, kuriuos knygelėje apie Gražiškių istoriją pateikė ir Onutės Savukaitienės mama Eugenija Mikalainienė, pasakojama Bambinių kaimo istorija.
1945-1947 metais Pajevonyje ir jo apylinkėse buvo išplitusi partizanų veikla. Žuvusiems atminti 1999 metais Pajevonio centre pastatytas paminklas.
Paminklas pastatytas Atgimimo parke Pajevonyje. Kompozicija atidengta 2010 spalio 22 d. Pajevonių miestelyje
Kompozicija pastatyta 2009 m. tarp Gižų Šv.Antano Paduviečio bažnyčios ir klebonijos pastatų. Autorius tautodailininkas R.Blažaitis.
2013 m. rugpjūčio 3 d., švenčiant Gižų kaimo 400 metų jubiliejų buvo pastatytas šią datą įamžinantis paminklas.
2004 metais birželio 11 d. prie bažnyčios buvo pašventintas pirmosios bažnyčios Gižuose atsiradimą primenantis koplytstulpis. Jį pašventino Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.
2012 m. birželio mėn. iškilmingai atidengtas paminklinis akmuo, skirtas Gižuose veikusios kunigų seminarijos 90-mečiui paminėti. Gižuose seminarija veikė nuo 1922 iki 1930 metų.
2012 m. gegužės mėn. minint žymaus mokslininko, Kauno politechnikos instituto pirmojo rektoriaus, profesoriaus, habilituoto fizikos mokslų daktaro, akademiko Kazimiero Baršausko 108-ąsias gimimo metines, Gižuose atidengtas stogastulpis kraštiečiui atminti.
2012 m. Gižų kaimo centre, kur jiems buvo pristatyti pirmieji keturi būsimo medžio skulptūrų parko drožiniai. Prie tvenkinio, netoli mokyklos, pradėtas kurti medžio skulptūrų parkas žmonėms turėtų byloti, jog lygiai taip pat svarbu saugoti ir gamtą.
Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba