icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas
Gražiškių seniūnijoje, prie pat sienos su Lenkija yra 150 metų senumo maumedžių giraitė, įrengta poilsio aikštelė.
Upė, tekanti Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos Kaliningrado srities teritorija. Vyresnioji upė, į kurią įteka – Nemunas.
Vyresnioji upė, į kurią įteka – Širvinta. Įtekėjimo krantas dešinysis. Atstumas nuo žiočių – 34 km. Upės ilgis 21,2 km. Upės plotas 8,1 ha.
Randasi Pašintuose. Įkurtas siekiant išsaugoti savitą Paširvinčio pelkinį kompleksą. Pasižymi savita augalijos įvairove.
Plyti Vilkaviškio rajone. Draustinis užima 367,89 hektarų plotą, sudarydamas atskirą kompaktišką miško masyvą, susidedantį iš 7 kvartalų.
Dešinėje Vištytis - Kybartai kelio pusėje, 1 km. nuo Vištyčio slūgso trečias pagal dydį Lietuvoje akmuo (po Puntuko ir Barstyčių akmenų). Akmens aukštis - 4 metrai, plotis - 5 metrai, ilgis – 7 metrai.
Širvintos hidrografinis draustinis užima 184 ha. Jame saugomos salpinio slėnio smarkiai vingiuota Širvintos upės atkarpa vidurupyje.
Vištyčio ežero pakrantėje, Šilelio miške stūgso nedidelis kryžių kalnelis, jo viduryje eglių ir pušų paunksmėje iš žemės gelmių trykšta gėlo vandens srovelė – tai Šventasis šaltinėlis.
Pietvakarinėje Lietuvos dalyje yra Vištyčio regioninis parkas.
Paežerių ežeras – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Šeimenos seniūnijoje Vilkaviškio rajone, apie 2 km į vakarus nuo Vilkaviškio.
Miesto sodas-parkas Rytų pusėje ribojasi su Šeimenos upeliu, Šiaurinėje pusėje su Vytauto gatve, o Pietvakarių pusėje su J. Basanavičiaus gatve.
Koplyčia stovi Virbalio miestelio (Vilkaviškio raj.) veikiančiose kapinėse, šalia pagrindinės Vilniaus gatvės. Mauzoliejinė koplyčia su trijų kartų lenkų kilmės Rekošų šeimos kapaviete.
Ji stovi apie 2,3 km į rytus kelio Gižai – Pilviškiai, kairiajame Rausvės upės krante,  0,2 km į pietvakarius nuo veikiančių kaimo kapinių.
Koplyčia stovi Paežeriuose, Pilviškių sen., šalia kelio Opšrūtai – Paežeriai – Šunskai.
Iki II Pasaulinio karo Mažučių kaime stovėjo medinė koplytėlė, su iškelta ant stogo saule ir žalčių pavidalo spinduliais.
Ji stovi miestelio centre, šalia Keturvalakių bažnyčios, buvusio šventoriaus pietrytiniame kampe. Išlikęs šventoriaus akmeninės tvoros fragmentas.
Koplyčia stovi Antrajame pasauliniame kare sunaikintos Alvito Šv. Onos bažnyčios šventoriuje. Kol statoma naujoji bažnyčia, ją atstoja koplyčia su pristatytomis šoninėmis zakristijomis.
Medinė koplyčia stovi Antupiuose, Vilkaviškio rajone, apie 0,2 km į šiaurę nuo plento Marijampolė - Kybartai - Kaliningradas, kaimo kapinėse.
Vištyčio evangelikų liuteronų parapija įkurta 1842 metais. 1844 metais buvo pastatyta akmeninė bažnyčia (akmenys buvo sumūryti su kalkių skiediniu, o stogas uždengtas čerpėmis).
Pirmąją medinę Vištyčio bažnyčią 1566 m. pastatė karalius Žygimantas Augustas. 1700 m. ji sudegė. 1723 m. seniūnas K. Puzinas pastatė naują. Mūrinė bažnyčia pastatyta 1829 m.
Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba