icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas
Ji stovi miestelio centre, šalia Keturvalakių bažnyčios, buvusio šventoriaus pietrytiniame kampe. Išlikęs šventoriaus akmeninės tvoros fragmentas.
Koplyčia stovi Antrajame pasauliniame kare sunaikintos Alvito Šv. Onos bažnyčios šventoriuje. Kol statoma naujoji bažnyčia, ją atstoja koplyčia su pristatytomis šoninėmis zakristijomis.
Medinė koplyčia stovi Antupiuose, Vilkaviškio rajone, apie 0,2 km į šiaurę nuo plento Marijampolė - Kybartai - Kaliningradas, kaimo kapinėse.
Vištyčio evangelikų liuteronų parapija įkurta 1842 metais. 1844 metais buvo pastatyta akmeninė bažnyčia (akmenys buvo sumūryti su kalkių skiediniu, o stogas uždengtas čerpėmis).
Pirmąją medinę Vištyčio bažnyčią 1566 m. pastatė karalius Žygimantas Augustas. 1700 m. ji sudegė. 1723 m. seniūnas K. Puzinas pastatė naują. Mūrinė bažnyčia pastatyta 1829 m.
Virbalio gyventojai liuteronai minimi nuo 1614 m. 1731 m. iš Zalcburgo atsikėlę vokiečiai įsteigė bendruomenę. 1807 m. daržinėje įvyko pirmosios Virbalio evangelikų liuteronų pamaldos.
1555 m. karalienė Bona fundavo medinės bažnyčios statybą ir paskyrė jai šešis valakus žemės. 1643 m. įsteigtas dominikonų vienuolynas ir pastatyta nauja mūrinė baroko stiliaus bažnyčia.
Metodistų bedruomenė Pilviškiuose įsikūrė 1921 m. Moderni bažnyčia miestelio centre atidaryta 2003 m. Per kelis mėnesius ją pastatė Šilutės bendrovė "Žibai".
Švč. Trejybės bažnyčia yra Pilviškių miestelyje, įsikūrusiame Šešupės ir Pilvės upių santakoje, 14 km. į Šiaurės rytus nuo Vilkaviškio miesto.
Bažnyčia yra pietvakarinėje Vilkaviškio rajono dalyje, Pajevonio miestelyje, 11 km į pietus nuo Virbalio, prie kelio į Vištytį.  Bažnyčia stovi aukštumoje, pagrindiniu fasadu atgręžta į vakarus.
Bažnyčia stovi už maždaug 7 km. nuo Vilkaviškio. Nuo bažnyčios, esančios ant kalvelės prie Širvintos upės, atsiveria vaizdas į plačias apylinkes.
Lietuvoje pirmoji metodistų bendruomenė įsikūrė 1900 m. Kaune. Lietuvos įstojimas į Sovietų sąjungą po Antrojo Pasaulinio karo Metodistų bažnyčiai buvo lemtingas.
Naujoji apaštalų bažnyčia savo veiklą Kybartuose pradėjo 1914 m., o po Antrojo pasaulinio karo tik 1991 m.
1870 m. geležinkeliečiams statytas, už caro skirtas lėšas ir žemę, Kybartų Šv. Aleksandro Neviškio cerkvės pastatų kompleksas susideda iš dviejų dalių - cerkvės ir popo namo.
Bažnyčia stovi miesto pietvakarinėje dalyje prie gatvių sankryžos, pagrindiniu fasadu atgręžta į šiaurę.
Pirmoji koplyčia minima nuo 1765 m. 1786 m. buvo pastatyta medinė bažnyčia, kuri karo metu sudegė.
Važiuojant Kalvarijos link tiek nuo Vilkaviškio (apie 20 km. į pietus), tiek nuo Vištyčio pusės ant kalvos stovi  Gražiškių Šv. arkangelo bažnyčia. Pirmoji medinė bažnyčia buvo pastatyta 1598 m.
Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia yra maždaug  pusiaukelėje tarp Marijampolės ir Vilkaviškio, netoli kelio, vedančio Lietuvos - Rusijos pasienio link.
Navininkų vaitas Jokūbas Žytovičius pastatė Bartninkuose koplyčią. Jai 1663 m. dovanojo valaką žemės. 1790 m. Bartninkų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia perstatyta iš akmenų mūro, vėliau pristatyti bokštai ir prieangis.
Pirmąją medinę bažnyčią 1617 m. pastatė Paširvinčio seniūnėnė Ona Radvilienė. Ji buvo  dailios konstrukcijos, išpuošta, tinkamai prižiūrima. 1668 m. aprašymo liudijimu, nekonsekruotoje bažnyčioje buvo trys altoriai.
Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba