icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas
Klausučių kaimo pašonėje apsigyveno žvėrys, kurių vienu metu pasaulyje buvo likę tik aštuoniolika. Dovydo elniai įrašyti į Raudonąją knygą.
2013 metais atidarytas Klausučių parkas. Sutvarkius parką, jis pavadintas „Atgimimo“ vardu.
Gelžbetoninis tiltas pastatytas 1931 m. Slabaduose. Plentų ir vandens ūkio direktorius J.Gabrys savo knygoje „Sauskeliai“ apie šį tiltą rašė: „tiltas Gerberio sistemos, angos 21+25+21.
Matarnų miške, ant Šešupės kranto įrengta stovyklavietė. Čia galima atsigaivinti šaltame Šešupės vandenyje, pailsėti.
Juozas Stanaitis gimė 1865 08 13 Matarnų kaime. Buvo paskirtas Kariuomenės vadu prie prezidento Stulginskio. Mirė 1925 07 12 Matarnuose.
Medinė koplyčia stovi Slabaduose, Vilkaviškio rajone, kaimo kapinėse.  Koplyčia iš senų laikų garsėjo Šv. Martyno atlaidais. Slabaduose koplyčia nuo seno priklausiusi Kudirkos Naumiesčio parapijai.
Bendruomenė įkurta 2010 vasario 17 d.
Bendruomenė įkurta 2003 m. birželio 5 d.
Bendruomenė įkurta 2003 m. vasario 11 d.
Bendruomenė įkurta 2003 m. sausio 29 d. Jos veiklos sritys apima socialinę, aplinkosaugos, kultūros, sporto bei švietimo sferas.
Bendruomenė įkurta 2008 m. balandžio 24 d.
Bendruomenė įkurta 2007 m. kovo 7 d. Ji savo veikla siekia skatinti bendruomeniškumą, socialinį bendradarbiavimą, aplinkos tvarkymą, aktyvų laisvalaikio leidimo būdą, pagalbą ištikus nelaimei.
Bendruomenė įkurta 2003 m. kovo 25 d. Jos tikslas koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti.
Kisiniškių kaimo bendruomenė įkurta 2010 m. balandžio 7 d. Ji  turi daug gražių  minčių ir idėjų, kurias stengsis įgyvendinti ateityje.
Karalių kaimo bendruomenė įkurta 2003 m. liepos 11 d.  ir vienija Vokiškėlių, Karalių, Navininkų, Užbalių, Pagramdų, Baziliškių kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones.
Bendruomenė įkurta 2012 m. gruodžio 5 d. Ji siekia suburti kaimo gyventojus ir ugdyti bendruomeniškumą, rūpintis kaimo gyventojų gerove, teikti socialines paslaugas, skatinti domėjimąsi krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę.
Giedrių kaimo bendruomenė įkurta  2003 m. rugsėjo 12 d.  Šios bendruomenės nariai siekia suvienyti skirtingas žmonių grupes: stambius ir smulkius ūkininkus, pensininkus, invalidus, iš įkalinimo įstaigų grįžusius asmenis.
Bendruomenė įkurta 2010 m. kovo 2 d.
Bendruomenė įkurta 2007 m. sausio 16 d.  Šios kaimo bendruomenės nariai siekia, kad žmonės suprastų galintys kartu spręsti iškylančias problemas ir stengiasi į bendruomenės gyvenimą įtraukti visų kartų kaimo gyventojus.
Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba