icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas
Čyčkų kaimo bendruomenė buvo įsteigta 2003 m. kovo 7 d. Bendruomenė savo veikla siekia suburti Čyčkų kaimo gyventojus ir iš jo kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis Čyčkų kaimo ir jų gyventojų gerove, teikti socialines paslaugas Čyčkų kaimo gyventojams, skatinti domėjimąsi kaimo ir krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę.
Alvito kaimo bendruomenė įregistruota 2003 m. vasario 20 d. Ji vienija Alvito, Maldėnų ir Kiršų kaimų žmones. Rengia įvairias akcijas, organizuoja susitikimus, koncertus, seminarus.
Bendruomenė įkurta 2003 m. rugsėjo 2 d.
Bendruomenė įkurta 2003 m. liepos 3 d. Pagrindiniai bendruomenės veiklos tikslai: vienyti Piliakalnių, Kuosėnų, Rasių, Vinkšnupių ir Aruodiškių kaimų gyventojus.
Bendruomenė įkurta 2003 m. rugsėjo 2 d. Ji vienija 3 kaimų: Pašeimenių, Vaisbūniškių ir Mockabūdžių gyventojus.
Bendruomenė įkurta 2002 m. vasario 28 d. Prie jos veiklos prisideda viso kaimo gyventojai. Bendruomenė turi savo namus, sporto aikštyną (tinklinio, futbolo, krepšinio aikštelės), lauko estradą. Bendruomenė rengia ir vykdo įvairius projektus bei organizuoja ilgametes šventes ir renginius.
Bendruomenė įkurta 2007 m. spalio 8 d.
Bendruomenė įkurta 2008 m. balandžio 16 d.Ji aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, rengia ir įgyvendina projektus, kurie padeda gerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę, skatina bendruomeniškumą, vyresniosios ir jaunesniosios kartos bendravimą, viešųjų erdvių tvarkymą bei aktyvų laisvalaikio leidimą.
Bendruomenė įkurta 2010 m. sausio 25 d. Pagrindiniai jos veiklos tikslai: vienyti Antupių, Drebulinės, Krūzmargio, Palūkiškių, Skriaudupio kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones
Bendruomenė įsikūrė 2003 m. spalio 16 d. Visa jos veikla yra skirta vietos gyventojų poreikiams tenkinti. Bendruomenė  rengia įvairius projektus, kurie nemažai prisidėjo prie Gižų kaimo endruomenės gerbūvio gerinimo. Jie taip pat glaudžiai bendradarbiauja ir su kitomis bendruomenėmis.
Bendruomenė įkurta 2002 m. sausio 29 d. Ji užsiima nepelno siekiančia kultūrine, socialine ir ūkine veikla.  Bendruomenė aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose. Jos nariai dalyvauja ekskursijose, rengia parodas, kultūrinius renginius, seminarus, dalijasi savo patirtimi su kitomis bendruomenėmis.
Bendruomenė įkurta 2010 m. balandžio 29 d. Ji siekia ugdyti bendruomeniškumo jausmą savo kaime, telkti bendruomenės narius bendrai veiklai, įgyvendinti projektus, kurie prisideda prie geresnės gyvenimo kokybės kūrimo.
Bendruomenė įkurta 2004 m. rugsėjo 14 d. Jos tikslas – vienyti Keturvalakių miestelio ir Geisteriškių kaimo gyventojus ir iš jų kilusius žmones, ugdyti bendruomeniškumą, rūpintis gyventojų gerove, teikti socialines paslaugas, skatinti domėjimąsi krašto istorija bei ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę.
Bendruomenė įkurta 2002 m. kovo 22 d. Jos tikslas –suburti Karklinių kaimo gyventojus ir iš jo kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis kaimo ir jo gyventojų gerove, skatinti domėjimąsi Karklinių kaimo ir krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę.
Bendruomenė įkurta 2003 m. liepos 4 d. Ji buria Slabadų ir gretimų kaimų – Matarnų, Šapalų, Putinų, Norvaišų gyventojus bendrai veiklai, puoselėja tarpusavio bendradarbiavimą, plečia gyventojų akiratį. Rengia ir teikia paraiškas įvairiems fondams bei programoms.
Bendruomenė įkurta 2003 m. vasario 12 d.
Bendruomenė įkurta 2002 m. rugsėjo 20 d. Ji vienija Sūdavos, Žynių ir Bobių kaimus. Pagrindiniai bendruomenės tikslai: puoselėti gyventojų bendruomeniškumą, ugdyti kultūringą, harmoningą ir sveiką asmenybę, rūpintis gyventojų gerove.
Bendruomenė įkurta 2003 m. liepos 10 d. Ji puoselėja ne vieną tradicinį renginį. Renginio „Atgimimo keliu“ metu mokiniai susipažįsta su Lietuvos istorija, savo mintis apie Lietuvą įamžina piešiniuose. Kiekvienais metais švenčiama Klausučių vasaros šventė „Per Klausučių ulytėlę“.
Bendruomenė įkurta 2010 m. birželio 1 d. Kiekvienais metais liepos mėnesį bendruomenėje vyksta tradiciniai renginiai „Vasarėlė“.
Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba