icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas
Bendruomenė įkurta 2003 m. vasario 27 d. Ji rengia projektus ir dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose, bendradarbiauja su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, kurios veikia Lietuvoje ir kitose kaimyninėse šalyse.
Bendruomenė įkurta 2003 m. liepos 3 d.
Bendruomenė įkurta 2004 m. liepos 12 d.
Bendruomenė įkurta 2005 m. spalio 27 d.
Bendruomenė įkurta 2001 m. gruodžio 29 d.
Bendruomenė įkurta 2003 m. Kovo 3 d. Jos veiklos tikslai: vienyti Šiaudiniškių ir gretimų kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones, ugdyti gyventojų  bendruomeniškumą, rūpintis ir ginti jų teises, palaikyti ir plėtoti kaimo infrastruktūrą, organizuoti kaimo vaikų ir jaunimo užimtumą, rūpintis pagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonių užimtumu ir slauga.
Bendruomenė įkurta 2003 m. vasario 13 d. Jos veiklos tikslas – vienyti Matlaukio kaimo gyventojus ir iš jo kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis savo kaimo ir jo gyventojų gerove.
Bendruomenė įkurta 2004 m. liepos 19 d.
Bendruomenė įkurta 2008 m. spalio 6 d.
Bendruomenė įkurta 2003 m. rugsėjo 24 d. Ji vienija Gudkaimio kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojus bei iš jų kilusius žmones. Bendruomenė siekia ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpinasi kaimų ir jų gyventojų gerove.
Bendruomenė įkurta 2003 m. rugsėjo 24 d.
Bendruomenė įkurta 2004 m. birželio 4 d. Kartu su bendruomene veikia ir jaunimo grupė bei policijos rėmėjų grupė. Bendruomenė siekia skatinti domėjimąsi savo krašto istorija ir etnografija, rūpintis gamtosauga ir ekologija, organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą, plėtoti kultūrinį ir sportinį  bendruomenės narių gyvenimą, rūpintis neįgalių ir pagyvenusių žmonių dalyvavimu bendruomenės gyvenime.
Bendruomenė įkurta 2002 m. kovo 5 d.
Bendruomenė įkurta 2008 m. kovo 31 d. Ji siekia suburti kaimo gyventojus, ugdyti jų bendruomeniškumo jausmą, rūpintis  gyventojų gerove. Skatina domėjimąsi Karalkrėslio krašto istorija, vienija narius bendrai veiklai, teikia nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą.
Bendruomenė įkurta 2005 m. balandžio 20 d. Prie šios bendruomenės veikia ir Būdviečių kaimo jaunimo neformali grupė, įsteigta 2006 m., kurią sudaro 16 narių. Ši bendruomenė užsiima kultūrine – socialine veikla.
Bendruomenė įkurta 2003 m. vasario 27 d. Savo veikla ji siekia: suburti Ramoniškių kaimo gyventojus ir iš jų kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis Ramoniškių kaimo ir jo gyventojų gerove, teikti socialines paslaugas.
Bendruomenė įkurta 2002 m. spalio 21 d. Ji organizuoja visas Pilviškių miestelio šventes, kurios jau tapo tradicinėmis: Lietuvos valstybės atkūrimo diena, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, Motinos diena, Joninės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena, Šv. Baltramiejaus šventė, Advento vakarai, senų metų palydėtuvės.
Bendruomenė įkurta 2011 m. rugsėjo mėn. 12 d. Pagrindinė jos veikla sutelkta ties tradicinės liaudiškos muzikos skleidimu, poilsio organizavimu.
Bendruomenė įkurta 2002 m. lapkričio 6 d. Jos tikslas kurti  gražesnę  aplinką, skatinti  tarpusavio artimesnius  santykius, šiltesnį bendravimą. Kaimo gyventojai stengiasi puoselėti tradicijas.
Bendruomenė įkurta 2003 m. Jos nariai stengiasi suburti žmones įvairių švenčių metu, organizuoja pramogines bei edukacines programas, rengia ir vykdo projektus, kurių metu siekia pagerinti savo buitį, skatinti žmonių užimtumą, vykdyti šviečiamąją veiklą susipažįstant su senaisiais puodžiaus, medžio drožėjo, žolininko bei sūrininko amatais.
Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba