icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas
Vilkaviškio miesto bendruomenė įsikūrė 2005 m. kovo 22 d. pagrindinis jos tikslas - Vilkaviškio miesto gyventojų pilietinio aktyvumo ir dalyvavimo savivaldoje skatinimas, šventinių, pažintinių ir sveikatingumo renginių organizavimas.
Bendruomenė įkurta 2004 m. birželio 23 d. Ji išleido dvi knygas „Virbalis mano prisiminimuose“  (dviejų dalių), poezijos rinkinius „Prabilę eilėmis“ ir „Čia kur saulė mane pasitiko“ bei du informacinius leidinius apie bendruomenės veiklą.
Bendruomenė įkurta 2006 m. rugpjūčio 1 d.  Dailučių kaime. Viena pagrindinių jos veiklų – kaimo žmonių kultūrinės, sportinės veiklos organizavimas, aplinkos tvarkymas, kaimo gerovės gerinimas.
Bendruomenė įkurta 2008 m. liepos 3 d. Ji siekia kurti gražesnę aplinką, skatinti artimesnius tarpusavio santykius, šiltesnį bendravimą. Bendruomenėje švenčiamos tradicinės šventės – Užgavinės, Joninės.
Bendruomenė įkurta 2002 m. balandžio 22 d. Ji labai aktyviai užsiima projektine veikla  Šių projektų dėka gyvenimo kokybė pagerėjo ne tik  bendruomenės nariams, bet ir aplinkinių seniūnijų gyventojams, kadangi buvo suorganizuota visa eilė renginių, mokymų ir seminarų.
Prie dabartinės Vilkaviškio rajono ligoninės Priėmimo skyriaus stovi įdomus meno kūrinys, puošiantis miestą. Skulptūroje vaizduojamas prie jaunos pacientės pasilenkęs daktaras.
Prie kultūros rūmų esančio skvero, stovi visas 8 medinių skulptūrų ansamblis pasakos Eglės žalčių karalienės motyvais „Eglės takas“. Skulptūrų ansamblį sukūrė kraštietis skulptorius Jonas Zubavičius 1988 metais. Skulptūras sukūrė rajono ir iš kitų miestų atvykę tuometiniai meistrai.
Tilto važiuojamoji dalis - asfaltbetonis; atitvarai - 0,75 m aukščio metalinės aptvėrimo juostos; du šalitilčiai po 1,2 m pločio. Turėklai - metaliniai 1,1 m aukščio.
Meilės tiltas – gerai Vilkaviškio gyventojams žinoma vieta, kurios istorija ir liudininkų prisiminimai siekia XX a. pradžią.
Kitas objektas įtrauktas į kultūros paveldo vertybių registrą yra Vilkaviškio Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčios šventoriuje stovintis pastatytas kryžius. Tėvo J. Bružiko misijoms atminti.
Į kultūros paveldo registrą yra įtrauktas paminklas Lietuvos nepriklausomybei Vytauto/Vysk. A. Karoso g. statytas 1923 m., atstatytas 1991 m.
V. Kudirkos paminklas 1998 m. pastatytas 100-tosioms mirties metinėms paminėti S.Nėries gatvėje, šalia savivaldybės rūmų. Skulptorius tas pats, kaip ir - Basanavičiaus paminklo – A. Žukauskas.
XIX a. – XX a. šią aikštę – miesto turgų – juosė gausiausio Vilkaviškio miesto gyventojų sluoksnio - žydų (prekybininkų, amatininkų, bankininkų, pačių veikliausių miestiečių) gyvenamieji namai, parduotuvės, šventyklos, netoli aikštės stovėjo viena seniausių ir gražiausių Lietuvoje medinių sinagogų, statyta daugiau kaip prieš 400 metų.
Anksčiau toje vietoje yra buvęs spirito fabriko statinių kompleksas. Pastatyta apie 1910 m. Kompleksą sudaro septyni objektai: pastatas, vartai, gamybinis pastatas, du ūkiniai pastatai, administracinis pastatas, namas.
Statytas 1926-1930 m. Autorius – Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Baigta statyti 1930 m. Nuo pastatymo iki 1944 metų pastate veikė kunigų seminarija.
Pastatas statytas 1890-1900 metais. Statinio istoriją galima atsekti tik nuo 1927 m. Apytiksliai nuo 1927 m. iki II-ojo pasaulinio karo pastate veikė stambus tabako ir papirosų fabrikas „Bravol“.
Statyta 1882-1884 m. 1902 metais pastate buvo pasieniečių kareivinės, prieš I-ąjį pasaulinį karą, 1907m. veikė berniukų gimnazija. 1918 metais įkurta „Žiburio“ draugijos gimnazija, kuri 1930-aisiais metais suvalstybinta ir jai suteiktas J.Basanavičiaus vardas.
Anksčiau toje pačioje vietoje buvusi žydų sinagoga. Pastatas neišlikęs. Iš karalienės Bonos 1545 m. pasirašyto dokumento žinoma, kad ji skyrė medienos žydų sinagogos statybai.
Pastate iki II-ojo pasaulinio karo veikė žydų senelių namai. Po karo, apie 1945 m., įsikūrė miesto ligoninė, vėliau 1983 m. tapusi poliklinikos dalimi, čia veikianti iki šiol.
Vilkaviškio žydų gimnazija veikė 1919–1940 m. Šiuo metu pastate įsikūrusi Vilkaviškio rajono savivaldybė. Adresas: S. Nėries g. 1, Vilkaviškis.
Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba