Albinas Alkevičius

Alkevičius Albinas

Kryždirbys ir stalius.
Gimė 1936 m. vasario 20 d. Šeštinių kaime, Vilkaviškio rajone, Virbalio valsčiuje. Tėvai Magdalena ir Vincas Alkevičiai, broliai Vytas ir Romas, sesuo Marytė - visi  jau mirę. Albinas Alkevičius baigė Stogaičių pradinę mokyklą. Pirmą skyrių baigė 1943 m. , o po to buvo evakuacija į Vokietiją. Iš Vokietijos su šeima grįžo 1945 m. vasarą. Mokslus pradinėje tęsė nuo antro skyriaus.  Po pradinės mokslų  mokytis toliau nebuvo galimybių. Tad iki kariuomenei dirbo Šeštinių kaime.

Pirmiausia staliaus mokiniu, o po to staliumi. Tėčio tėtis, senelis Vincas ir tėtis Vincas buvo amatininkai: darė ir langus, ir duris,  statė kluonus ir klėtis, namus, gamino šliures, šaukštus. Tad nuo mažens matė medžio darbus. Būdamas antrokas kaimynui Juozui Juozinių proga išdrožė arklio galvą. Jis ją ilgai laikė. Mokykloje mokytoja Marytė Jankauskaitė – Merkevičienė t.p. skatino jo polinkį prie medžio darbų. Ir visąlaik Albinas padėdavo namuose tėčiui prie medžio darbų. 1953 m. atėjo dirbti į Kybartus. Dirbo šalia buvusios A.Abraičio kepyklos Kybartų statybos remonto kontarai priklausančiose stalių dirbtuvėse. Esant Kybartų rajonui. Gaudavo užsakymus miestui, mokyklom, remontuodavo mokyklas. Po darbo kiekvienas darė sau ką norėjo: stalus, spinteles, taburetes, kėdes ir kt. Grįžęs iš kariuomenės dirbo staliumi jau Kybartų tarpkolūkinėje įmonėje (toje pačioje vietoje, bet tik kitu pavadinimu). Šis pavadinimas po kurio laiko vėl buvo perdarytas. Staliumi jau dirbo Vilkaviškio rajono raikoopsąjungos dirbtuvėse (dabar tame pastate įsikūrusi kavinė „Rūta – 2“).  Čia buvo pagamintas pirmas kryžius. Jis buvo pastatytas Skardupių kaime, už Pajevonio, ant sankryžos. Pajevonio girininkijos girininkas Sadauskas paprašė, tad ir padarė. Albino kryžius stovi Vištyčio gatvėje, po kairei, Kybartuose; Vaišvilų kaime, prie mokyklos; Šeimenos kolūkyje; netoli Vištyčio, ant Tremtinių kalnelio , kryžius – su papuošimais; Didelių kryžių yra padaręs apie dešimt.
Pirmoji darbų paroda buvo Kybartų kultūros namuose, po to reabilitaciniame menų centre „Gyvybės jėga“ Kybartuose, du sykius Marijampolės kultūros namuose  (dėl aukso vainiko). Parodose pabuvojo Albino Alkevičiaus namų sienų dekoracijos: stirnos, briedžiai, veidrodžių rėmai, herbai, karūnos, virtuvės apyvokos daiktai ir kt.