icon-sitemap

Gintas Čekauskas

Gimiau 1971-05-04 dabar jau išnykusiame Gervinės kaime netoli Gudkaimio. 1978 metais su tėvais persikraustėme į Gudkaimio kaimą, kur tais pačiais metais pradėjau lankyti pradinę mokyklą. Nuo 1981 iki 1986 m. mokiausi Kybartų Kristijono Donelaičio pagrindinėje mokykloje. 1986 metais, pabaigęs 8 klases, įstojau į tuometinį Kauno Antano Kvedaro miškų technikumą, kurį 1990 metais baigiau. Kartu žmona Lina (kartu jau 21 metai) auginam dvi dukras iš kurių viena jau pilnametė ir kuria savo gyvenimo istoriją.
1990 m. baigęs Miškų technikumą, įsidarbinau Šakių miškų ūkyje. 2005 m. įsisavindamas stogdengio amatą, pradėjau rinkti šio amato meistrų įrankius, kas vėliau tapo etnografinio muziejaus ekspozicijos pagrindu. 2010-04-25 įsteigtas Čekauskų etnografinis muziejus Lekėčiuose. Jame supažindinami lankytojai su senaisiais amatais: dailidės, drožėjo, šaukščiaus, baldžiaus, klumpdirbio, lentpjovio, stogdengio. Pradėjau dalintis stogdengio patirtimi ir mokyti gaminti stogų malksnas. 2015-02-16 Šakių rajono savivaldybės esame įvertinti „Aitvaro“ statulėle už 2014 metų muziejinę veiklą.
2015-03-27, pripažinus stogų malksnas tautinio paveldo produktu, gautas Tautinio paveldo produkto sertifikatas Nr. 00699.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba